Tarieven

 

Als geconventioneerd arts werk ik volgens de Riziv-tarieven van het nationaal akkoord artsen-ziekenfondsen. Er wordt gewerkt met een derde betalersregeling.

 

 

Voor een diagnostische consultatie bedraagt uw eigen bijdrage 8,68 euro (4,34 euro bij verhoogde tegemoetkoming) indien deze consultatie op voorschrift van de huisarts, kinderarts of kinderneuroloog gebeurt. De doorverwijsbrief moet de vraag naar een kinderpsychiatrisch diagnostisch onderzoek vermelden.

 

 

Voor een psychotherapeutische consultatie is het tarief afhankelijk van de duur en van het type consultatie (individuele therapie, mediatietherapie, gezinstherapie, pluridisciplinair overleg...). De eigen bijdrage bedraagt max. 20,46 euro per persoon (8,18 euro bij verhoogde tegemoetkoming).

 

 

U kan cash, mobiel of via bancontact betalen.

 

 

Bij niet opdagen of laattijdige annulatie van een afspraak (minder dan 24u op voorhand), wordt een beschikbaarheidsvergoeding van 30 euro aangerekend (Art. 77 Code van Geneeskundige Plichtenleer - Vergadering Nationale Raad Orde der Geneesheren). Verwittig dus tijdig wanneer een gemaakte afspraak niet kan doorgaan. Zo kunnen andere cliënten de vrijgekomen plaats nog innemen.