Aanmelding

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur per e-mail op  dr-kaat-ponnet@telenet.be. Op de homepagina van de website staat vermeld vanaf welke datum je kan aanmelden.
Omdat ik het belangrijk vind ongestoord te kunnen werken met mijn cliënten, ben ik niet steeds telefonisch bereikbaar. Indien u echter toch graag per telefoon aanmeldt, kan dit op 0468/25 27 89. 
Wat vermeldt u bij aanmelding?

1. naam en voornaam van het kind of de jongere

2. geboortedatum van het kind of de jongere

3. rijksregisternummer -en indien voorhanden: kaartnummer identiteitskaart- van het kind of de jongere

4. e-mail(s) en telefoonnummer(s) waarop ik u kan bereiken

5. naam van huisarts en naam van verwijzer (Noot: een verwijsbrief van huisarts, kinderarts of kinderneuroloog is noodzakelijk)

6. reden van aanmelding (beknopt)


Wat mailt u me ook vooraf of brengt u mee op een eerste afspraak?

1. Doorverwijsbrief van de huisarts, kinderarts of kinderneuroloog.

(voorbeeld: zie onder: eerste afspraak)

2. Ingevuld administratief intakeformulier (zie onder: eerste afspraak)

3. Verslagen van eventuele vroegere onderzoeken of andere hulpverleners

4. Identititeitskaart van uw kind. Indien dit niet voorhanden is: een klevertje van het ziekenfonds van uw kind.