Aanmelding

Aanmeldingen gebeuren bij voorkeur per e-mail op  dr-kaat-ponnet@telenet.be. Op de homepagina van de website staat vermeld vanaf welke datum je kan aanmelden.
Omdat ik het belangrijk vind ongestoord te kunnen werken met mijn cliënten, ben ik niet steeds telefonisch bereikbaar. Indien u echter toch graag per telefoon aanmeldt, kan dit op 0468/25 27 89. Indien ik niet bereikbaar ben, spreek gerust een boodschap in zodat ik u zelf kan terugbellen.
Wat vermeldt u bij aanmelding?

1. naam en voornaam van het kind of de jongere

2. geboortedatum van het kind of de jongere

3. rijksregisternummer van het kind of de jongere

4. e-mail en telefoonnummer waarop ik u kan bereiken

5. naam van verwijzer (huisarts, kinderarts of kinderneuroloog)

6. reden van aanmelding (beknopt)